Kontakt

BIURO EKSPERTYZ I USŁUG TECHNICZNYCH „BUDAR” K. MACIEJOWSKI,
Z. OHIRKO SPÓŁKA JAWNA

ul. Karpacka 1/3, 40-216 Katowice,
strona: biuroekspertyz.com.pl, e-mail: kontakt@biuroekspertyz.com.pl,

NIP: 9542786881, REGON: 369230257

konto: 17116022020000000342176340


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIURO EKSPERTYZ I USŁUG TECHNICZNYCH „BUDAR” K. MACIEJOWSKI, Z. OHIRKO SPÓŁKA JAWNA, ul. Karpacka 1/3, 40-216 Katowice

 2. inspektorem ochrony danych w BIURO EKSPERTYZ I USŁUG TECHNICZNYCH „BUDAR” K. MACIEJOWSKI, Z. OHIRKO SPÓŁKA JAWNA, jest Pan Klaudiusz Maciejowski, e-mail: k.maciejowski@biuroekspertyz.com.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Zlecenia
  na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 4. Dane mogą mogą być udostępniane przez BIURO EKSPERTYZ I USŁUG TECHNICZNYCH „BUDAR” K. MACIEJOWSKI, Z. OHIRKO SPÓŁKA JAWNA podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa oraz innym za zgodą Zleceniodawcy w trakcie realizacji Zlecenia;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy,
  niż niezbędny do realizacji Zlecenia o ile nie stanowią inaczej inne przepisy prawa.
  W innym przypadku dane z formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres 30 dni;

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktu, podjęcia realizacji Zlecenia, zawarcia umowy.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu, wykonania Zlecenia, zawarcia umowy;

Strona nie gromadzi informacji w postaci plików cookies, ani też jakikolwiek inny niż formularz kontaktowy.