Badania mechanoskopijne

1. Mechanoskopia klasyczna:

  • mechanicznych urządzeń zamykających

  • identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia

  • autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach (np. broni, plomb)

  • identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów

  • określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów
  • określanie, czy przedmioty stanowiły całość
  • przedmiotów rozdzielonych (odciętych, rozerwanych, odłamanych, w tym dokumentów, odprysków lakieru itp.)

  • określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb
  • plomb i plombownic

2. Badania identyfikacje pojazdów.

3. Badania przyczyn nieczytelności oznakowań identyfikacyjnych pojazdów