Badania pisma / dokumentów

1. Badania rękopisów:

  • analiza porównawcza rękopisów i podpisów

  • identyfikacja osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego

  • weryfikacja autentyczności podpisów

2. Badania dokumentów:

  • określenie autentyczności dokumentów na podstawie badań ich nośników środków kryjących i stosowanych zabezpieczeń

  • określenie technik wykonania dokumentów sfałszowanych oraz identyfikacja materiałów i urządzeń wykorzystanych do ich sporządzenia

  • identyfikacja narzędzia (długopisu) na podstawie śladu (linii graficznej) powstałego na podłożu przy jego użyciu