Badania z zakresu elektroniki, informatyki oraz przestępczości komputerowej

  • komputerów, tabletów, zasobów sieciowych, nośników danych (dysków, płyt, pendrive, kart pamięci) z możliwością odzyskiwania danych skasowanych oraz wyszukiwania i analizy danych,

  • telefonów komórkowych z możliwością odzyskiwania skasowanych danych oraz wyszukiwania i analizy danych,

  • urządzeń telekomunikacyjnych, krótkofalówek,

  • innych urządzeń elektronicznych