Badania z zakresu fotografii i wizualizacji

  • Badania fotograficzne

  • ujawnianie śladów i szczegółów metodami wizualnymi

  • określanie techniki fotograficznej wykonania zdjęcia i sposobu jego obróbki

  • analiza obrazu w celu ustalenia: jego zawartości, miejsca z którego zastał wykonany zapis, śladów jego montażu

  • wnioskowanie o urządzeniach rejestrujących na podstawie zarejestrowanego obrazu, (zapis z obrazu monitoringu, zapis kaset video, nośników CD, DVD, i innych)

  • ocena sprawności technicznej urządzeń rejestrujących obraz (cyfrowe i analogowe aparaty fotograficzne, cyfrowe i analogowe kamery video, rejestratory systemów monitoringu)

  • ocena poprawności sporządzenia zapisów obrazu

  • doradztwo w sprawach dot. bezpieczeństwa imprez masowych.