BHP

 • Analiza dokumentów pod katem ustalenia przyczynienia się do wypadku przy pracy

 • Wykonawstwo ekspertyz dla organów procesowych z zakresu BHP

 • Wykonawstwo opinii z zakresu wypadków przy pracy, ustalenia zakresu przyczynienia się do wypadku uczestników procesu pracy dla kancelarii prawnych jak i osób fizycznych

 • Wykonawstwo HAACP

 • Wykonawstwo Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

 • Prowadzenie szkoleń;
 • BHP dla wszystkich grup pracowniczych,
 • P.poż dla wszystkich grup pracowniczych
 • Dobra praktyka higieniczna
 • Pierwsza pomoc przedlekarska,
 • Przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,

– ocena ryzyka zawodowego,

– instrukcje stanowiskowe,

– pomoc w tworzeniu systemu zarządzania BHP,

– analizę stanu BHP w zakładzie pracy,

– oznakowanie bezpieczeństwa,

– pomoc w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (np. akta osobowe),

– doradztwo w zakresie Prawa Pracy,

– systematyczne kontrole warunków pracy w zakładzie,

– postępowanie powypadkowe