Kwalifikowane usługi rzeczoznawcze

Poprzez współpracujące z Biurem ekspertyz firmy rzeczoznawcze, proponujemy obsługę klientów w zakresie kwalifikowanych usług rzeczoznawczych, obejmujące:

 1. Samochody zabytkowe – oldtimery

 • ustalanie oryginalności i aktualnego stanu – identyfikacja,

 • opinie dla potrzeb Urzędu Celnego (zwolnienie z akcyzy),

 • sporządzanie dokumentacji dla potrzeb konserwatora zabytków,

 • wycena wartości na podstawie europejskich katalogów.

 1. Wycena wartości maszyn i urządzeń

 2. Rzeczoznawstwo samochodowe

 • ustalenie zakresu uszkodzeń w wyniku wypadku,

 • ustalenia stanu technicznego pojazdów i/lub ich zespołów,

 • kosztorysy i weryfikacje kosztorysów napraw samochodów,

 • wyceny wartości pojazdów,

 • ustalenia zużycia paliwa,

 • zadania z dziedziny inżynierii ruchu,

 1. Rzeczoznawstwo majątkowe,

 • wyceny wartości nieruchomości (budynków, budowli, lokali, gruntów),

 • weryfikacje kosztów remontów i prac budowlanych,

 • wyceny wartości maszyn i urządzeń,

 • analizy zmian wartości środków trwałych.

 1. Wycena przedsiębiorstw

 • ustalenia wartości majątkowej,

 • ustalenia wartości dochodowej,

 • business plany.

  oraz usługi związane, a w szczególności:

 • organizacja przetargów w celu sprzedaży, maszyn, urządzeń, pojazdów, nieruchomości,

 1. Konsulting dotyczący gospodarki majątkiem,

 2. Maszyny i urządzenia

 • Ustalanie przyczyny niesprawności maszyn,

 • zagadnienia konstrukcyjne,

 • zagadnienia prywatyzacyjne. 

 • organizacja przetargów, aukcji oraz sprzedaż poprzetargową, poprzedzona stosownymi działaniami marketingowymi.

 • Konsulting w zakresie

  • opłacalności napraw,

  • prognoz ubytku wartości,

  • możliwości sprzedaży majątku.

 1. Prywatyzacja

 • analizy możliwości prawnych i ekonomicznych,

 • wyceny wydzielonej części przedsiębiorstwa (majątku).