Maszyny i urządzenia

  • oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń,

  • ustalenia przyczyny niesprawności,

  • opiniowanie zasad bezpiecznej eksploatacji

  • Ekspertyzy dotyczące Urządzeń Transportu Bliskiego. Dźwigi linowe cierne, hydrauliczne pośrednie i bezpośrednie, łańcuchowe, podnośniki dla niepełnosprawnych, schody i chodniki ruchome, dźwigi towarowe małe.

  • Analiza zmian norm dźwigowych pod kątem bezpieczeństwa.

  • Analizy rodzajów zagrożeń dotyczących użytkowników oraz konserwatorów.

  • Ocena stanu technicznego podstawowych elementów bezpieczeństwa dla dźwigów osobowych – ogranicznik prędkości, chwytacze, zamki bezpieczeństwa drzwi przystankowych, zderzaki, zawory przed pęknięciem węża, strefy bezpieczeństwa dla konserwatorów, elektryczne łączniki bezpieczeństwa. ( PN-EN 81-1, PN-EN 81-2, PN-EN 81-3) oraz układów elektrycznych – obwody bezpieczeństwa.

  • Ocena stanu technicznego i analiza zagrożenia wynikające z obsługi i eksploatacji przypisanych poszczególnym rodzajom napędów urządzeń technicznych- utrata cierności, bocznikowanie obwodów bezpieczeństwa, pęknięcie węża ciśnieniowego, zerwanie lin lub łańcuchów nośnych, uderzenia i gilotynowanie przy ruchomych elementach.

  • Wymagana dokumentacja, warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację.