Obsługa prawna

Poprzez współpracujące z Biurem ekspertyz kancelarie adwokackie, proponujemy obsługę prawną klientów indywidualnych i przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. udzielania opinii prawnych w zakresie prawa rodzinnego

  2. sporządzania pism przedprocesowych oraz procesowych z zakresu prawa rodzinnego oraz cywilnego

  3. przygotowywania pozwów: o rozwód, separację,

  4. świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

  5. sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;

  6. przygotowywania i opiniowania projektów umów,

  7. prowadzenia postępowań przed sądami i organami administracyjnymi,

  8. udział w negocjacjach z partnerami handlowymi,

  9. rejestracja spółek handlowych i ich dalsza obsługa rejestrowa oraz handlowa,

  10. reprezentowanie w sprawach karnych w tym sprawach karnych skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.