Technika motoryzacyjna

 • porządzanie ocen i opinii technicznych dotyczących stanu technicznego pojazdu, przyczyny awarii, jakości naprawy pojazdu,

 • Określenie wartości pojazdu,

 • Analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych związanych z kolizjami i wypadkami,

 • Wycena maszyn i urządzeń,

 • Współpraca z zakładami ubezpieczeniowymi, instytucjami finansowymi, organami administracji państwowej.

 • Pomoc poszkodowanym w szkodach komunikacyjnych polegających na:
  – ustaleniu wysokości należnego odszkodowania,
  – reprezentowania poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeniowymi.

 • Pomoc w likwidacji szkód zagranicznych.

 • Kalkulacje kosztów naprawy pojazdów uszkodzonych wykonywane są przy użyciu programów AUDATEX I EUROTAX.

 • Wycena wartości rynkowej pojazdu dokonujemy przy użyciu programów INFO-EKSPERT i EURATEX.

Rzeczoznawcy posługują się wszystkimi dostępnymi na rynku i rekomendowanymi programami do rekonstrukcji zdarzeń drogowych
(np. PC_Crash, RWD i inne).