Grafika

  • Grafika przemysłowa techniką piórka lub z połączeniem technik malarskich

  • Grafika przemysłowa techniką komputerową

  • Malarstwo o tematyce przemysłowej, obiektów, maszyn i urządzeń.

  • Zakres prac graficznych i malarskich wykonywanych z natury bądź fotografii, obejmuje wizualizacja obiektów, maszyn bądź urządzeń, serii utworów dla wykorzystania ich w tworzonych folderach czy kalendarzach, bądź innych zastosowań.

  • Tworzenie różnego rodzaju piktogramów z zakresu BHP jak i innych zleconych przez zamawiającego z logiem bądź bez logo zamawiającego.

  • Tworzenie znaków graficznych do wykorzystania w firmach jako logo firm, znaki firmowe bądź do innego zastosowania.

  • Malarstwo ścienne (Murale), wykonywane wg tematyki zleconej przez zleceniodawcę, na jego podłożu i dostarczonych surowców do ich wykonania.

  • Wykonawstwo w materiałach i wyrobach z metali szlachetnych, znaków z logo firmy, portretów i innych wizualizacji, w tym referentek.